نوشته هایی با برچسب "(تقویت کننده بدن، درمان سرخک و رفع خستگی روزانه)"

تقویت کننده بدن درمان سرخک و رفع خستگی روزانه(قسمت چهارم)

تقویت کننده بدن درمان سرخک و رفع خستگی روزانه(قسمت چهارم)

تقویت کننده بدن درمان سرخک و رفع خستگی روزانه(قسمت چهارم) روش های رمان  الف- خوردن گوشت بریان شده گوسفند با سرکه و عسل که مداومت در ا« نمایند و غذا منحصر به آن باشد فوق العاده مقوی بدن و مانع غشی و خفقان و لاغری می گردد. ب- عسل، آب لیمو و روغن ماهی را […]