نوشته هایی با برچسب "درآمد شرکت های خودرو ساز"

بزرگترین شرکت های خودروساز جهان

بزرگترین شرکت های خودروساز جهان

بزرگترین شرکت های خودروساز جهان در سال 2014 10 شرکت قول سازنده خودرو در جهان 10- سوزوکی – Suzuki محل شرکت : ژاپن واحد فروش در سال 2014: 2.88 میلیون تعداد کارمندان: 14571 نفر اگر چه حضور جهانی سوزوکی در سال های اخیر کاهش یافته است، اما فروش خود را با عملکرد بهتر و قوی […]