نوشته هایی با برچسب "-روش های مبارزه با آفات درخت زیتون"

آفات و بیماریهای زیتون-Pests and Diseases Olive

آفات و بیماریهای زیتون-Pests and Diseases Olive

آفات و بیماریهای زیتون-Pests and Diseases Olive  مقدمه: گیاه زیتون نیز مانند سایر گیاهان، دارای آفات و بیماریهای مختلف می باشد که می توان با رعایت اصول صحیح کاشت و داشت، از طغیان و خسارات آنها تا حد زیاد، جلوگیری نمود. خوشبختانه بسیاری از این آفات و بیماری ها در ایران وجود ندارند و یا […]