نوشته هایی با برچسب "زندگی انسانهای اولیه"

انسان های اولیه کوچک اما باهوش !

انسان های اولیه کوچک اما باهوش !

انسان های اولیه کوچک اما باهوش ! آنالیز جمجمه انسان های اولیه نشان می دهد، مغز اجداد ما بسیار پیچیده تر از آن چیزی که ما فکر میکنیم بوده است. البته مغز آنها به بزرگی مغز انسان های مدرن نیست. محققان می گویند، گونه های انسان های اولیه به تازگی کشف شده دارای جمجمه ای […]