نوشته هایی با برچسب "زندگی گذر لحظات تنهایی من است"

داستان کوتاه دو زبانه فارسی و انگلیسی

داستان کوتاه دو زبانه فارسی و انگلیسی

داستان کوتاه دو زبانه فارسی و انگلیسی داستان های کوتاه 55 کلمه ای قصه شب مرد موقع برگشتن به اتاق خواب گفت:<<مواظب باش عزیزم، اسلحه پر است.>> زن که به پشتی تخت تکیه داده بود گفت:<<این را برای زنت گرفته ای؟>> <<نه، خیلی خطرناک است، می خواهم یک حرفه ای استخدام کنم.>> <<من چطورم؟>> مرد […]