نوشته هایی با برچسب "زیاد عرق کردن"

آیا ورزش کردن در گرما برای سلامتی مضر است؟

آیا ورزش کردن در گرما برای سلامتی مضر است؟

آیا ورزش کردن در گرما برای سلامتی مضر است؟ مطالعات نشان می دهد ورزش در محیط های مختلف دمایی، تاثیرات منفی بر سلامت می گذارد. همانطور که می دانید گرما و رطوبت تاثیر زیادی در خلق و خوی و سطح انرژی بدن دارد. مطالعات نشان می دهد، ورزش کردن در محیط باز هنگامی که درجه […]