نوشته هایی با برچسب "ساختار تی شکل درخت کیوی"

آموزش هرس درخت کیوی – نحوه صحیح هرس درخت کیوی – ساختار T شکل کیوی

آموزش هرس درخت کیوی – نحوه صحیح هرس درخت کیوی – ساختار T شکل کیوی

آموزش هرس درخت کیوی – نحوه صحیح هرس درخت کیوی – ساختار T شکل کیوی ساخت یک ساختار قوی مانند سیستم داربست T-نوار اول) در فصل دوم رشد  . یک کیوی نر در بین هر 5 تا 7 درخت کیوی ماده قرار میگیرد.  . هدایت کردن تک تنه درخت کیوی به بالای ساختار تی شکل […]