نوشته هایی با برچسب "ساخت حسگر انگشت مصنوی در پا"

کنترل انگشت مصنوعی با حسگری زیر پا

کنترل انگشت مصنوعی با حسگری زیر پا

کنترل انگشت مصنوعی با حسگری زیر پا یک طراح ساکن لندن انگشت مصنوعی از مواد انعطاف پذیر ساخته است. این انگشت مصنوعی به وسیله دو حسگر که زیر پای فرد قرار می گیرند کنترل می شود. دانیل کلود یک طراح ساکن لندن یک انگشت شست اضافی برای دست خود ساخته است! این انگشت اضافی با […]