نوشته هایی با برچسب "ساخت عضلات سینه"

با این برنامه عضله ساز پر فشار سینه هایی بزرگتر بسازید

با این برنامه عضله ساز پر فشار سینه هایی بزرگتر بسازید

با این برنامه عضله ساز پر فشار سینه هایی بزرگتر بسازید زمان آن رسیده است که تمرینات سینه و نتایج دریافتی از آن را یک سطح ارتقا دهید! جای هیچ انکاری نیست که پرس سینه سنگین برترین حرکت، برای ساخت یک افزایش عضلانی بسیار قابل توجه می‌باشد اما با افزودن زوایای جدید، موقعیت‌های تازه و […]