نوشته هایی با برچسب "ساخت عضلات پشت بازو و جلو بازو"

برنامه تمرینی بازو کریس گتین – تمرین بدنسازی

برنامه تمرینی بازو کریس گتین – تمرین بدنسازی

برنامه تمرینی بازو کریس گتین – تمرین بدنسازی داشتن دست‌های عضلانی همیشه از همان اوایل به لطف ابر قهرمان‌هایی که دارای بالا تنه ای تحسین برانگیز با بازوانی حجیم بودند به عنوان استاندارد یک فیزیک بدنی مناسب محسوب میشود. آنها همچنین نماد مردانگی هستند و میتوانند یک تصویر گیرا از شما به نمایش بگذارند. ساختن […]