نوشته هایی با برچسب "عواملی مهم برای داشتن مغز شبیه انیشتین"

عواملی مهم برای داشتن مغز شبیه انیشتین

عواملی مهم برای داشتن مغز شبیه انیشتین

عواملی مهم برای داشتن مغز شبیه انیشتین آیا مغز آینشتین متفاوت بود؟ معمولا وقتی درباره مغز صحبت می‌شود عادت داریم تا از نورون‌ها صحبت کنیم. اما در کنار آن، بحث دیگری به‌نام “سلول‌های گلیال” وجود دارد. در زبان یونایی “گلیا” به‌معنی چسب است. به این دلیل به این سلول‌ها گلیال گفته می‌شود که فکر می‌کردیم […]