نوشته هایی با برچسب "غذاهای حاوی آهن"

اهمیت آهن برای مغز کودک+غذاهای حاوی آهن+آهن طبیعی+فرزندان باهوش

اهمیت آهن برای مغز کودک+غذاهای حاوی آهن+آهن طبیعی+فرزندان باهوش

اهمیت آهن برای مغز کودک+غذاهای حاوی آهن+آهن طبیعی+فرزندان باهوش اهمیت آهن برای مغز کودک: کمبود این ماده معدنی در مغز موجب کندی رشد ان می شود. کمبود اهن موجب شکل گرفتن شمار کمتری از اتصالات عصبی در مغز می شود. آهن برای ساخت میلین ضروری است و تعلیق ساخت میلین منجر به ناتوانایی های حرکتی […]