نوشته هایی با برچسب "غذا خوردن لذت بخش نیست"

مضرات با عجله (تند تند) غذا خوردن چیست؟

مضرات با عجله (تند تند) غذا خوردن چیست؟

مضرات با عجله (تند تند) غذا خوردن چیست؟ زمانی که سریع غذا می خوریم، احتمال اینکه دچار پرخوری شویم افزایش میابد و وزن ما زیاد خواهد شد. وقتی تند تند غذا می خوریم به اندازه آهسته غذا خوردن از وعده ی غذایی لذت نخواهیم برد. آرام غذا خوردن می تواند لذتمان از غذا را افزایش […]