نوشته هایی با برچسب "ماشین های برقی"

ریسک برقی کردن خودورهای خودروسازان بزرگ جهان-واقعیت بزرگ

ریسک برقی کردن خودورهای خودروسازان بزرگ جهان-واقعیت بزرگ

ریسک برقی کردن خودورهای خودروسازان بزرگ جهان-واقعیت بزرگ ترجمه: دلاوری داستانی از دو جهان متفاوت : در حالی که رییس جمهور ترامپ در تلاش برای راه اندازی مجدد صنعت ذغال سنگ در آمریکا است که بازگشت به قوانین گذشته و ناقض قوانین کنونی حفاظت از محیط زیست می باشد انگلستان با انتشار آماری دقیق از […]