نوشته هایی با برچسب "ماشین های خودران به تایرهای کروی مجهز می شوند"

ماشین های خودران به تایرهای کروی مجهز می شوند

ماشین های خودران به تایرهای کروی مجهز می شوند

ماشین های خودران به تایرهای کروی مجهز می شوند تمام تایرها گرد هستند؟! بله اما فقط وقتی که به آنها از کنار نگاه کنید. از جلو یا بالا آنها را به شکل مستطیل خواهید دید. به همین دلیل است که آنها تنها در دو جهت گردش میکنند. تصور کنید اگر تایر ها به شکل کروی […]