نوشته هایی با برچسب "ماشین هیدروژنی فورد"

بهترین خودروهای هیدروژنی کمپانی های خودروسازی جهان

بهترین خودروهای هیدروژنی کمپانی های خودروسازی جهان

بهترین خودروهای هیدروژنی کمپانی های خودروسازی جهان بزرگ ترین خودروسازان جهان سرمایه گذاری روی خودروهای هیدروژنی را افزایش داده اند، هرچند که هنوز هم سرمایه گذاری روی خودروهای الکتریکی هوادارن زیادی دارد. از نظر زیرساخت های لازم برای ایستگاه های شارژ خودرو های الکتریکی، باید گفت که سرمایه گذاری و تمرکز روی این دسته از […]