نوشته هایی با برچسب "مالیات کارت بازرگانی"

آموزش مراحل اخذ کارت بازرگانی

آموزش مراحل اخذ کارت بازرگانی

آموزش مراحل اخذ کارت بازرگانی   کارت بازرگانی، مجوز اولیه فعالیت صادرات و واردات کالا است.کارت بازرگانی توسط اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران (در استانها توسط اتاق بازرگانی و صنایع معادن هر استان) صادر و با امضاء وزارت بازرگانی (سازمان بازرگانی استان) معتبر خواهد بود. کارت بازرگانی توسط اتاق بازرگانی و صنایع و […]