نوشته هایی با برچسب "ماموریت جاسوسی"

نخستین ماموریت جاسوسی اسپیس ایکس با یک روز تاخیر، امروز انجام می شود

نخستین ماموریت جاسوسی اسپیس ایکس با یک روز تاخیر، امروز انجام می شود

نخستین ماموریت جاسوسی اسپیس ایکس با یک روز تاخیر، امروز انجام می شود اسپیس ایکس پرتاب ماهواره جاسوسی را پس از بروز نقض فنی در مرحله اول موشک فالکون 9 به مدت 24 ساعت به تاخیر انداخت. این نقش فنی تنها کمتر از یک دقیقه قبل از پرتاب شناسایی شد. این نقض فنی که فقط 52 ثانیه قبل […]