نوشته هایی با برچسب "مانتا،"

کتاب نگاهی به واژه‌های اساطیری آذربایجان

کتاب نگاهی به واژه‌های اساطیری آذربایجان

کتاب نگاهی به واژه‌های اساطیری آذربایجان اين كتاب دربردارنده مجموعه‌اي از مفاهيم اساطيري واژه‌هاي زبان آذربايجاني است. زبان امروزي آذربايجاني‌ها كه زير مجموعه گروه زبان‌هاي اورال – آلتايي مي‌باشد با بسياري از زبان‌ها، از جمله زبان‌هاي سومر، ماد، مانتا، ‌اورارتو، ‌گوتي و … از لحاظ منشا هم‌رديف است. ضرورت بررسي اين زبان در محدوده زبان‌هاي […]