نوشته هایی با برچسب "مانتین ویو"

مردی در کالیفرنیا به جرم درگیری با یک ربات بازداشت شد!

مردی در کالیفرنیا به جرم درگیری با یک ربات بازداشت شد!

مردی در کالیفرنیا به جرم درگیری با یک ربات بازداشت شد! هنگامی که جنگ بین انسان و ماشین ها آغاز شود، همه ما می دانیم، جرقه شروع این جنگ خونین را چه کسی زده است! مردی در کالیفرنیا به ربات امنیتی به نام نایت اسکوپ کا -5 حمله کرد. این اتفاق در پارکینگی در مانتین […]