نوشته هایی با برچسب "مایکروسافت و فوجیتسو برای ورود به ویندوز 10 را با استفاده از اسکن رگهای دست انجام می دهند"

مایکروسافت و فوجیتسو برای ورود به ویندوز 10 را با استفاده از اسکن رگهای دست انجام می دهند

مایکروسافت و فوجیتسو برای ورود به ویندوز 10 را با استفاده از اسکن رگهای دست انجام می دهند

مایکروسافت و فوجیتسو ورود ویندوز 10 را با استفاده از اسکن رگهای دست انجام می دهند امنیت بیومتریک در حال تبدیل شدن به یک گزینه به طور فزاینده ای محبوب برای شرکت های فن آوری است که مایل به ارائه صلح در ذهن کاربران خود است، چرا که آن را سخت تر از جعل اثر […]