نوشته هایی با برچسب "مبارزه با آفات مزرعه برنج"

از بین بردن آفات مزرعه برنج + چگونه آفات مزرغه برنج را مدیریت کنیم؟

از بین بردن آفات مزرعه برنج + چگونه آفات مزرغه برنج را مدیریت کنیم؟

از بین بردن آفات مزرعه برنج + چگونه آفات مزرغه برنج را مدیریت کنیم؟ هر ساله کشاورزان مزرغه برنج حدود 37 درصد از محصول خود را به دلیل صدمات آفات از دست می دهند. علاوه بر روش های که برای مدیریت محصول وجود دارد، تشخیص به موقع آفات و مبارزه با آن ها به میزان […]