نوشته هایی با برچسب "مبارزه با آفت های کیوی"

از بین بردن حلزون درخت کیوی-وراب-لیسک

از بین بردن حلزون درخت کیوی-وراب-لیسک

از بین بردن حلزون درخت کیوی-وراب-لیسک کودهای گیاهان کیوی بخش مهمی از مراقبت از آن است و سپر محصولی از میوه های خوشمزه را تضمین خواهد کرد. با تشکر از انواع مقاوم، کیوی در حال حاضر کیوی توانایی رشد در بسیاری از مناطق سرد را نیز دارد.  ویتامین C کیوی بیشتر از یک پرتقال بسته بندی […]