نوشته هایی با برچسب "مبارزه با افسردگی"

با این ورزش اثر استرس و خشم بر ژن ها را معکوس کنید

با این ورزش اثر استرس و خشم بر ژن ها را معکوس کنید

با این ورزش اثر استرس و خشم بر ژن ها را معکوس کنید مطالعات جدید از تاثیر جالب توجه فعالیت های ذهنی و جسمانی بر اختلالات روانشناختی خبر می دهد. احساس آرامش تنها اثر فعالیت های ذهنی و جسمانی چون مدیتیشن، یوگا و تای چی نیست. طبق نتایج تحقیقات دانشگاه های «کاونتری» و «رادبود» این […]