نوشته هایی با برچسب "مبارزه با بیماریهای گردو"

بیماری های درختان گردو – آفات گردو

بیماری های درختان گردو – آفات گردو

بیماری های درختان گردو – آفات گردو 1- آنتراکنوز گردو  این بیماری که به آن بلاچ گردو و گاهی لکه ی سیاه گردو هم گفته می شود،اولین بار در 1815،یعنی 190 سال پیش از اروپا گزارش شد .آنتراکنوز گردو در ایران در بیشتر مناطق گردو خیز به ویژه نواحی ای که در بهار معمولا باران […]