نوشته هایی با برچسب "مبارزه با زنجرک سبز مزرعه برنج"

مبارزه با زنجره سبز مزرعه برنج – شناسایی آفات مزرعه برنج

مبارزه با زنجره سبز مزرعه برنج – شناسایی آفات مزرعه برنج

مبارزه با زنجره سبز مزرعه برنج زنجره سبز (Green leafhopper) زنجرک سبز از حشراتی است که به سرعت می تواند گسترش یابد. چکاری انجام می دهد؟ زنجرک سبز از جمله حشرات رایج در مزرعه می باشد که می تواند مانند ویروس گسترش یابد. دارای پوزه بزرگی می باشند و شیره گیاه را با دهان سوزنی […]