نوشته هایی با برچسب "مبارزه با کرم ساقه خوار"

مبارزه با کرم ساقه خوار مزرعه برنج – از بین بردن آفات مزرعه برنج

مبارزه با کرم ساقه خوار مزرعه برنج – از بین بردن آفات مزرعه برنج

مبارزه با کرم ساقه خوار مزرعه برنج چکار انجام می دهد؟ کرم ساقه خوار می تواند گیاه را در هر مرحله از کاشت تا برداشت از بین ببرد. با رشد خود در پنجه گیاه موجب دل مردگی یا خشک شدن گیاه می شوند، و در مرحله رویش گیاه موجب سر سفیدی آن می شوند. چرا […]