نوشته هایی با برچسب "متن کتاب کویر دکتر شریعتی"

دانلود کتاب رمان کویر – pdf

دانلود کتاب رمان کویر – pdf

دانلود کتاب رمان کویر – pdf نویسنده: علی شریعتی 29 صفحه از کتاب کویر: آدم ها همه در یک سطح نیستند و از هم فاصله دارند اما همه از یک جنس اند؛ هر که در این حیات، در زیر این آسمان از چیزی به شعف آید از بلاهت جانوری و گیاهی برخوردار است؛ نمی دانم […]