نوشته هایی با برچسب "مثال دستور for در متلب"

آموزش کدنویسی matlab ترکیب if و for در متلب

آموزش کدنویسی matlab ترکیب if و for در متلب

آموزش کدنویسی matlab ترکیب if و for در متلب در این قسمت از آموزش متلب مثالی از ترکیب if و for را ارائه خواهیم کرد، با فوجی همراه باشید. برنامه ای بنویسید که مقادیر کوچکتر از صفر را در ماتریس A یافته و به آن 50 عدد اضافه کند. و همچنین از اعداد بزرگتر و […]