نوشته هایی با برچسب "مجازات جعل امضاء چيست؟"

جرم جعل – مجازات جعل اسناد و مدارک

جرم جعل – مجازات جعل اسناد و مدارک

جرم جعل – مجازات جعل اسناد و مدارک جعل یکی از جرایم بسیار مهم و در قانون مجازات های سنگینی برای این مورد منظور شده است. در ابتدا باید بگوییم که فرایند شکایت کیفری جعل به 2 صورت قابل انجام است. توسط خودتان توسط وکیل ( گروه وکلای یاسا ) اگر فرایند شکایت کیفری جعل […]