نوشته هایی با برچسب "مجله معماری"

دانلود کتاب سهم ایران در تمدن جهان

دانلود کتاب سهم ایران در تمدن جهان

دانلود کتاب سهم ایران در تمدن جهان همه علمای باستانشناسی و مردم شناسی هم زبان و هم رایند که تمدن از منطقه خاوریانه سرچشمه میگیرد و در این امر ایران ما سهم عمده ای دارد. فلات ایران که شمال قسمتی از ترکستان، افغانستان و قفقاز و قسمتی از ترکیه و عراق امروز است در واقع، […]