نوشته هایی با برچسب "مجموعه اسناد و مکاتبات سیاسی و فرمانهای رسمی و سلطنتی کشور ایران"

دانلود کتاب شاه طهماسب صفوی

دانلود کتاب شاه طهماسب صفوی

دانلود کتاب شاه طهماسب صفوی: مجموعه اسناد و مکاتبات تاریخی به همراه یادداشتهای تفضیلی کتاب حاضر سومین مجلد است از مجموعه اسناد و مکاتبات سیاسی و فرمانهای رسمی و سلطنتی کشور ایران. این کتاب مبتنی است بر اسناد و مکاتبات سیاسی و فرمانهای شاه طهماسب دومین پادشاه مقتدر و خردمند صفوی. شاه طهماسب از 19 […]