نوشته هایی با برچسب "مغز مردان"

زنان مغز کارآمدی تری دارند یا مردان؟

زنان مغز کارآمدی تری دارند یا مردان؟

زنان مغز کارآمدی تری دارند یا مردان؟ نتایج یک مطالعه نشان می دهد با وجود اینکه مغز مردان از زنان بزرگتر است اما مغز زنان کارآمد تر است. محققان هلندی در این مطالعه متوجه شدند، به رغم این واقعیت که مردان در قیاس با زنان مغزهای بزرگتری دارند اما زنان در آزمون های حافظه عملکرد […]