نوشته هایی با برچسب "نیرنگ نظام الملک"

دانلود کتاب افسانه های تاریخی ناصر خسرو در بدخشان

دانلود کتاب افسانه های تاریخی ناصر خسرو در بدخشان

دانلود کتاب افسانه های تاریخی ناصر خسرو در بدخشان کتاب افسانه های تاریخی ناصر خسرو در بدخشان اثر سید محمد ابراهیم بامیانی است؛ یکی از چهره های شگفت انگیز در قرن پنجم هجری مردی تنومند ، بلند قامت با گیسوهای دراز و عمامه بزرگ چون نهال پر از بر از شادیان بلخ کنده و در […]