نوشته هایی با برچسب "ژاسپر مصری (سنگریزه نیل)"

سنگ قیمتی و با ارزش

سنگ قیمتی و با ارزش

سنگ قیمتی و با ارزش 1 _ کهربا Umber   رنگ: زرد کمرنگ، سبز، نارنجی مایل به قرمز تیره سختی در مقیاس موهس: 2 – 5/2 وزن مخصوص: 03/1 – 10/1 سیستم کریستالین: آمورف ترکیب شیمیایی: فسیل شده درخت های قدیمی کاج. ساختار C10H180 است. شفافیت: کدر تا مات ضریب شکست: 54/1 منبع: حوالی دریای […]