نوشته هایی با برچسب "ژنتیک به چه میزان در هوش انسان تأثیرگذار است؟"

ژنتیک به چه میزان در هوش انسان تأثیرگذار است؟

ژنتیک به چه میزان در هوش انسان تأثیرگذار است؟

ژنتیک به چه میزان در هوش انسان تأثیرگذار است؟ میزان اثرگذاری ژنتیک بر هوش انسان از موضوعات بحث برانگیز بین دانشمندان است، اما به تازگی محققان موفق به کشف ژن های مرتبط با هوش شدند. محققان با انجام یک آزمایش موفق شدند تا 52 ژن مرتبط باهوش در انسان را کشف کنند البته ژن تنها عامل […]