نوشته هایی با برچسب "ژيروسکوپهاي با يک درجه آزادي"

انواع ژایروسکوپ با توجه به کاربرد آن ها

انواع ژایروسکوپ با توجه به کاربرد آن ها

انواع ژایروسکوپ با توجه به کاربرد آن ها ژيروسکوپهاي با يک درجه آزادي در اينگونه ژيروسکوپها همانگونه که در شکل زير ديده مي شود، يک روتور چرخنده وجود دارد که با سرعت بسيار بالا توسط يک قا ب نگه داشته مي شود. اين قاب مي تواند حول محور خود آزادانه بچرخد شکل زيريک ژيروسکوپ تک […]