نوشته هایی با برچسب "ژيروسکوپ انتگرالي (Rate Integration Gyroscope)-ژیروسکوپ در موشک"

ژيروسکوپ انتگرالي (Rate Integration Gyroscope)-ژیروسکوپ در موشک

ژيروسکوپ انتگرالي (Rate Integration Gyroscope)-ژیروسکوپ در موشک

ژيروسکوپ انتگرالي (Rate Integration Gyroscope) در اين ژيروسکوپها سيگنال ژنراتورهايي قرار دارد که خروجي آنها متناسب با زاويه انحراف مي باشد اصولاٌ ژيروسکوپ انتگرالي مي تواند در دو حالت کار کند حلقه يا مدار باز و حلقه يا مدار بسته در حالت مدار باز از زاويه انحراف براي اندازه گيري تغيير وضعيت ژيروسکوپ از حالت […]