نوشته هایی با برچسب "\یامدهای جنگ جهانی اول بر ایران"

دانلود کتاب ایران و جنگ جهانی اول: میدان نبرد قدرت‌های بزرگ

دانلود کتاب ایران و جنگ جهانی اول: میدان نبرد قدرت‌های بزرگ

دانلود کتاب ایران و جنگ جهانی اول: میدان نبرد قدرت‌های بزرگ آغاز جنگ جهانی اول و پیامد آن شاید مهمترین رویداد سیاسی در تاریخ جهان در قرن بیستم باشد. سقوط امپراتوری اتریش، مجارستان، عثمانی و روسیه و از پی آن ظهور جمهوری اتریش، پادشاهی مجارستان، اتحاد جماهیر شوروی سوسیالیستی و جمهوری کمالیستی در ترکیه از […]