نوشته هایی با برچسب "۱۰ پیشنهاد عملی برای دهه هشتادی‌ها"

۱۰ پیشنهاد عملی برای دهه هشتادی‌ها

۱۰ پیشنهاد عملی برای دهه هشتادی‌ها

۱۰ پیشنهاد عملی برای دهه هشتادی‌ها حالا بزرگ‌ترین آن‌ها شانزده‌ساله شده است. نسلی که ذهنشان آمادۀ بارور شدن است و باید تا می‌توانند از خوراندن زباله به مغرشان خودداری کنند. تربیت شدن با محتوای کوتاه آفت این نسل است. اینکه توییتری بشوند و حوصلۀ متون بلندتر را نداشته باشند. اما من به دهه هشتادی‌ها خوش‌بینم. […]