نوشته هایی با برچسب "۲۰ سال محکومیت"

دانلود ۴ جلد کتاب باغ مارشال pdf

دانلود ۴ جلد کتاب باغ مارشال pdf

دانلود ۴ جلد کتاب باغ مارشال pdf بخشی از مجله ابزرور اختصاص به زندانیانی داشت که از زندان بریکستون لندن آزاد میشدند و در صورت تمایل به مصاحبه تمام و یا قسمتی از زندگی و دلیل جرم و دوران محکومیتشان درماهنامه به چاپ میرسید. چون کیسکه بعد از ۲۰ سال محکومیت میخواست آزاد شود ایرانی […]