نوشته هایی با برچسب "10 جمله‌ای که فقط کارفرمایان بد و نالایق به زبان می‌آورند"

10 جمله‌ای که فقط کارفرمایان بد و نالایق به زبان می‌آورند

10 جمله‌ای که فقط کارفرمایان بد و نالایق به زبان می‌آورند

10 جمله‌ای که فقط کارفرمایان بد و نالایق به زبان می‌آورند وقتی می‌شنوید اطرافیان شما در محل کار از الفاظ و جملات نامناسب استفاده می‌کنند، دلسرد می‌شوید؛ اما بدتر از آن زمانی است که مدیر شما جملات وحشتناکی را به زبان می‌آورد. به‌هرحال، وقتی کارفرمای شما نشان می‌دهد که مدیر بد و نالایقی است، کمک […]