نوشته هایی با برچسب "10 نکته درباره شرکت های تجاری"

نکاتی درباره قوانین شرکت های تجاری

نکاتی درباره قوانین شرکت های تجاری

نکاتی درباره قوانین شرکت های تجاری 1-شرکت تجاری،قراردادی است که به موجب آن دو یا چند نفر توافق می کنند سرمایه مستقلی را که از جمع آورده های آنها تشکیل می شود،ایجاد کنند و به منافع و زیانهای احتمالی حاصل از به کارگیری سرمایه سهیم شوند. 2-در شرکت تجاری هدف شرکا چیزی جز بردن سود […]