نوشته هایی با برچسب "10 هزار تومانی"

چگونه با 10 هزار تومان عادت‌های خوب را تثبیت کنیم

چگونه با 10 هزار تومان عادت‌های خوب را تثبیت کنیم

چگونه با 10 هزار تومان عادت‌های خوب را تثبیت کنیم من صبح‌ها زود از خواب بیدار می شدم، اما مشکلم این بود که بعد از قدری مطالعه چشم‌هایم گرم می‌شد و نمی توانستم هیچ مقاومتی برای وسوسه‌ی برگشتن به رختخواب داشته باشم. برای امثال من چون برای خودمان کار می‌کنیم و به اداره و سازمانی […]