نوشته هایی با برچسب "13 بدر را روز رفع کردن نحسی‌ها"

فلسفه گره زدن سبزه در سیزده بدر چیست؟

فلسفه گره زدن سبزه در سیزده بدر چیست؟

فلسفه گره زدن سبزه در سیزده بدر چیست؟ وقتی به سبزه‌ها در روز سیزده بدر گره می‌زنیم، در واقع گره‌های زندگی خود را به طبیعت منتقل می‌کنیم و از خالق طبیعت می‌خواهیم که گره زندگی‌مان را باز کند. به گزارش ایسنا ، هر ساله سیزده روز پس از آغاز سال نو، ایرانیان باستان در آغاز […]