نوشته هایی با برچسب "15 تا 18 ماهگی دوره‌ی تغییر الگوی خواب بچه‌ها"

15 تا 18 ماهگی دوره‌ی تغییر الگوی خواب بچه‌ها

15 تا 18 ماهگی دوره‌ی تغییر الگوی خواب بچه‌ها

15 تا 18 ماهگی دوره‌ی تغییر الگوی خواب بچه‌ها الگوی خواب بیشتر بچه‌ها بین یک سال و سه ماهگی تا وقتی یک سال و نیمه شوند عوض می‌شود. مثلا از دو بار خوابیدن در طول روز به یک بار کاهش پیدا می‌کند. بنابراین باید نسبت به این مسئله آگاه شوید تا بتوانید خوابشان را مدیریت […]