نوشته هایی با برچسب "2"

دانلود pdf جزوه حقوق تجارت 3 اسکینی

دانلود pdf جزوه حقوق تجارت 3 اسکینی

دانلود pdf جزوه حقوق تجارت 3 اسکینی فصل اول- اسناد تجاری الف- تعریف اسناد تجاری اسناد و اوراقی می باشد که قابل معامله بوده و معرف طلبی به سر رسید مدت کم می باشد و مهمترین آن ها عبارتند از: برات، سفته، چک، قبض رسمی انبار، سهام، برگه های قرضه ی- فایده اسناد تجاری: این […]