نوشته هایی با برچسب "31 راز موفقیت در زندگی"

راز موفقیت در زندگی-31 راه

راز موفقیت در زندگی-31 راه

راز موفقیت در زندگی-31 راه راز اول از كارهایی كه ناچاری انجام دهی لذت ببـــر. نق زدن تنها تو را خسته تر می كند و نمی گذارد كار را درست انجام دهی. اما اگر با موفقیت مانند یك دوست رفتار كنی. مثل سگ همه جا به دنبالت خــــــواهد بود.راز دوم سعی كن كارهایت را از […]