نوشته هایی با برچسب "3D photoacoustic microscopy"

تکنیک جدید عکاسی از بافت های سرطانی برای از بین بردن کامل تومور ها

تکنیک جدید عکاسی از بافت های سرطانی برای از بین بردن کامل تومور ها

تکنیک جدید عکاسی از بافت های سرطانی برای از بین بردن کامل تومور ها برای بسیاری از بیماران سرطانی درمان اولیه با عمل جراحی برای جداسازی تومور است. اما نکته حساس این است که مقدار کمتری از بافت های سالم در حین عمل آسیب ببینند. برای جراحان غیرممکن است که در اتاق عمل به این […]