نوشته هایی با برچسب "pdf تائیس"

دانلود کتاب رمان تائیس

دانلود کتاب رمان تائیس

دانلود کتاب رمان تائیس آناتول فرانس را سلطان نثر خوانده اند چرا که در نثر او هر کلمه به جای خود نشسته است. جابه جا کردن واژگان در آثار فرانس ناممکن است. طنزپردازی آثار او را خواندنی می کند ولی او هیچ گاه به طنز اکتفا نمی کند و به سوی هجو می رود. اما […]